Газету “Курортний вісник” зареєстровано 05 листопада 2013 року. Сфера розповсюдження: загальноукраїнська (вся територія України).

Програмні цілі (основні принципи):

  • поширення ідеї розвитку туристичної та рекреаційно-курортної інфраструктури, екологізації культури туризму та активного відпочинку;
  • інформаційне сприяння модернізації інфраструктури туристичної та курортно-рекреаційної сфери;
  • вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань журналістами друкованого засобу масової інформації;
  • висвітлення суспільно-важливої інформації;
  • реалізація гарантованого Конституцією України і законодавством права громадян вільного одержання, використання, поширення та збирання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій;
  • реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами, що не порушує громадянські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Співзасновники видання:

  • Голопристанська районна громадська організація «Громада Залізного Порту»;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Рудницький».

Сайт газети: www.kv.org.ua
E-mail: kv@rudnyckyj.com
Тел: +38 (067) 457-54-23